Câu đố về vật dụng:

Lên trời hóng mát hát ca
Hễ mà dây đứt về nhà lặng im
Là cái gì?