Câu đố hoa gì:

Hoa gì thay sắc sớm chiều
Khi hồng, trắng, lúc phớt điều lạ chưa?