Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Mênh mông trời nước một màu
Cầu nào “cướp giáo” quân thù năm nao?