Câu đố về con người và địa danh:

Lấy thân bịt miệng súng thù
Anh hùng lẫm liệt ngàn thư lưu truyền
Là người nào?