Câu đố về vật dụng:

Dù đi vạn nẻo đường xa
Không bằng bạn chỉ ngồi nhà ngắm tội
Là quyển gì?