Câu đố về thực vật:

Lá xanh mát cả sân trường
Thầy xưa bạn cũ, người thương nhớ về
Bỗng trời vang vọng tiếng ve
Mở chùm hoa lửa gọi hè xốn xang
Là cây gì?