Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa Thái Tổ dời đô
Nơi nào còn gọi thành là Đại La?