Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Chi Lăng ải Bắc mịt mù
Quân xâm lược đã bao lần bỏ thây?