Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Lá vàng đổ khắp sân nhà 

Cây cành trơ trụi, mùa gì hỡi em?

 

Đố là gì?