Câu đố về thực vật:

Ngủ từ sáng tới quá trưa
Chiều vẫn còn ngủ tối đưa hương về
Là hoa gì?