Câu đố về thực vật:

Lá tròn như chiếc ô con
Mọc lên từ nước, thân còn lá gai
Là lá gì?