Câu đố về thực vật và hoa quả:

Lá thì trên biếc, dưới nâu
Quả tròn chín ngọt mang bầu sữa thơm.
(Là cây gì?)