Câu đố chân gì:

Chân gì tung bọt trắng ngời
Ngân nga bản nhạc muôn đời biển xanh?