Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về Cầu Ngối, Thanh Toàn
Ghé chùa Thiên Mụ, nơi nào hỡi em?