Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em có núi Điện Bà
Có Linh Sơn Tự, đấy là nơi đâu?