Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Là nơi lễ bái Phật đài.
Sứ thần cùng với quan quân, chùa gì?