Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì mà lại bọc trong, bao ngoài?
(Là bánh gì?)