Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là nhà thơ lớn nước ta
Hằng bao thế kỷ viết ra “Truyện Kiều”