Câu đố về thực vật:

Quả gì tròn màu xanh xanh
Tết Trung thu đến chạy nhanh về nhà
Là quả gì?