Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Là mắt nhưng chẳng để nhìn
Lại mang gió dữ, mưa cuồng khắp nơi?

Đố là gì?