Câu đố hạt gì:

Hạt gì trong suốt như gương
Đậu trên lá khi đêm buông bức màn?