Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi đâu non nước êm đềm
Có hang Thạch Động, có nàng Phù Dung?