Câu đố lá gì:

Lá gì như cái tai voi
Hè làm ô mát em chơi sân trường?
Đông về trơ trụi cành xương
Lá thành mảnh nắng nhẹ vương cuối chiều?