Câu đố về các loài động vật:

Con thì đội hạc quanh năm
Ở đình, trước cửa, ngó người đến thăm?