Câu đố về thực vật:

Hoa gì nở đỏ cành cao
Quả chín nứt vỏ, bông chào gió bay
Là cây gì?