Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì đón hướng mặt trời
Hoa gì hiện đã nở rồi, vẫn chưa?
(Là hoa gì?)