Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Là con chẳng phải là con
Nước non làm bạn mãi còn bên nhau.
Nghìn năm nào có dài lâu
Ngược xuôi nhờ bạn nông sâu mặc lòng.
(Là gì?)