Câu đố tổng hợp:

Là chim mà chẳng biết bay
Giỏi săn bắt cá, lội hay bơi tài
Là con gì?