Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Đà Nẵng thăm em
Núi gì sừng sững cạnh nàng Tiên Sa?