Câu đố về thức ăn:

Ruột trắng, vỏ đen
Chăm ăn, chăm làm Mứt gì hỡi bạn?