Câu đố về đồ vật:

Lá chi không cội, không cành
Chỉ có một lá, ta mình trao tay?