Câu đố về các loài động vật:

Chim gì mẫu tử bạc phần
Quanh năm suốt tháng ôm thân một mình?