Câu đố về đồ vật:

Là cây mà chẳng có cành
Có quả mà lại rành rành không hoa
Còn đây thì vươn rất xa
Xin bạn đoán thử em là cây chi?