Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Giặc Ân xâm lược tan thây
Đền gì thờ Thánh Gióng đây anh hùng?