Câu đố về các loài động vật:

Lông ngũ sắc, đuôi xòe to
Múa hát suốt ngày, nào có lo chi?