Câu đố về thực vật:

Đã là tình nghĩa thông gia
Sớm hôm chua ngọt đến giờ vẫn thân
Là quả gì?