Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Là cánh mà chẳng biết bay
Bốn mùa duyên dáng vì thay sắc màu
Trắng, xanh non, lại vàng, nâu
Cho người no đủ đẹp giàu quê hương
(Là gì?)