Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Ăn vào thì chớ quên tôi
Uống chi cũng nhớ rằng tôi đang chờ?