Câu đố về hoa:

Hoa gì đỏ, tím, trắng, vàng
Không phải đồng hồ sao vẫn đúng y?