Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Sông gì phong nhã, bảnh bao, hiền hòa?