Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chung
Tạo thành ngọn núi, nức danh tỉnh Đà?