Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Muốn ăn bưởi ngọt Tân Triều
Xem hồ Long Ấn phải về nơi đâu?