Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ghé qua vùng vịnh Vân Phong
Thăm bãi biển đẹp, cát vàng, nước xanh