Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sa Huỳnh bãi biển đẹp xinh
Vào Nam ra Bắc, ta mình ghé thăm?