Câu đố về các loài động vật:

Bảo tôi là cậu ông trời
Ai mà đụng tới thì trời đánh ngay?