Câu đố về động vật:

Con gì be bé
Lông tựa lá xanh
Suốt ngày tìm kiếm
Bắt sâu trên cành
Là con gì?