Câu đố về động vật:

Không thấy mặt, chẳng thấy mày
Sống trong nước mặn suốt ngày rong chơi.
Căng dù dạo chốn biển khơi
Thân thì mềm mại, nhẹ bơi sớm chiều.
(Là con gì?)