Câu đố về đồ vật:

Tròn tròn đủ sắc đủ màu
Thân tuy không cánh, nhưng mà biết bay?