Câu đố về thực vật và hoa quả:

Không phải núi mà có khe
Không phải bưởi mà có múi.
(Là quả gì?)