Câu đố tổng hợp:

Khom khom mà dòm kẽ nẻ
Ăn cho khỏe rồi lại lom khom
Là ai?